منظور از درگاه پرداخت مستقيم، در گاه پرداخت اينترنتي است که مستقيما به حساب پذيرندگي شما در بانک متصل است براي ايجاد اين درگاه پرداخت مي بايست کليه مشخصات شخصي (حقيقي يا حقوقي)، اطلاعات کسب و کار، اطلاعات تسويه حساب شامل شماره حساب، نام بانک، شماره شماره شباي بانکي و همچنين اطلاعات سايت اينترنتي خود را تکميل نمائيد. زمان تائيد و فعالسازي درگاه پرداخت اينترنتي مستقيم بدون احتساب روزهاي تعطيل و پنج شنبه ها 24 ساعت مي باشد. زمانهاي انجام تسويه با توجه به سيکل های پرداخت هاي شرکت شاپرک صورت مي گيرد.

مدت فعال سازی 24 ساعت
تسویه 24 ساعت
تسهیم وجه دارد
گزارشگیری از تراکنش ها دارد
معرفی چند حساب دارد
لینک پرداخت شخصی ندارد

منظور از درگاه پرداخت واسط، درگاه پرداخت اينترنتي است که به حساب پذيرندگي شما نزد سيزپيمتصل مي باشد. زمان ايجاد و فعالسازي اين نوع درگاه پرداخت سيزپي، پس از تکميل ثبت نام و وارد کردن اطلاعات تسويه به صورت آني (در لحظه) مي باشد. اين نوع درگاه پرداخت سيزپي امکان ايجاد لينک پرداخت و استفاده از آن در شبکه هاي اجتماعي را دارد. با استفاده از اين درگاه پرداخت سيزپي مي توانيد لينک پرداخت شخصي براي دريافت وجه ايجاد کرده و براي ديگران ارسال کنيد.

مدت فعال سازی درلحظه
تسویه 48 ساعت
تسهیم وجه ندارد
گزارشگیری از تراکنش ها دارد
معرفی چند حساب دارد
لینک پرداخت شخصی دارد

تمامی پرداخت ها که از طریق درگاه واسط صورت می پذیرد قبل از تسویه می بایست در حسابی متمرکز گردند، این حساب برای هر پذیرنده مجزا بوده و موجودی آن را می تواند در پرتال سیزپی در لحظه مشاهده نماید.

مجموع تمام مبالغي که توسط درگاههاي پرداخت واسط سيزپي دريافت شده اند و تا کنون تسويه نشده اند مي باشد.

پذیرندگان حقوقی
پذیرندگان حقیقی
تعداد کل پذیرندگان