29 دی روز هوای پاک

یکشنبه, 29 دی 1398

از مزایای دنیای دیجیتال این است که می‌توانید بسیاری از کارهای تجاری و اداری خود را از منزل یا محل کار پیگیری کنید و بسیاری از سفرهای غیرضروری درون‌شهری خود به خود حذف می‌شود.

بیشتر

ایجاد بستر استفاده از درگاه پرداخت برای مدارس

چهارشنبه, 01 آبان 1398

پیشگامان به سراغ مدارس می‌رود. درگاه پرداخت جایگزین دستگاه پوز می‌شود. 

بیشتر
پذیرندگان حقوقی
پذیرندگان حقیقی
تعداد کل پذیرندگان